Nabízíme
Značky
Nacházíte se:   Vaše Stavebniny    b    Štuková omítka weber.dur štuk EX
 

Štuková omítka weber.dur štuk EX

 
Parametry produktu:
 
Název produktu:Štuková omítka weber.dur štuk EX
Značka:Weber
Záruka:6 měsíců od data výroby
 

Varianty produktu Štuková omítka weber.dur štuk EX

:
 
VariantaDetailRozměrBarvaV baleníDostupnostBěžná cenaSlevaCena s DPHVložte do košíku
štuk EXštuk EX - vícezrnitost 0,5 mmbílá25 kg/ balIhned k odběru142,55 Kč10%128,26 Kč / bal
Koupitbal

Popis produktu Štuková omítka weber.dur štuk EX:

 

Venkovní štuk - weber.dur štuk EX 

 

  • jednosložková suchá omítka pro vnitční i vnější použití
  • pro provádění štukových vrstev
  • pro ruční zpracování
  • finální vrstva na jádrovou omítku

 

Použití

Je určena k provádění vnitřních i vnějších štukových omítek v tloušťce do 2 mm. Slouží jako finální vrstva na jádrovou omítku.

 

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní bílé barvě.

 

Zrnitost

0,5 mm

 

Definice výrobku

Suchá omítková směs pro provádění vnitřních i vnějších štuků, pro ruční zpracování.

 

Složení/Technická data

Hmota na bázi anorganických pojiv , křemenného písku, modifikujících přísad.

Reakce na oheň: A1. Absorpce vody: W0. Propustnost vodních par: 15. Přídržnost: 0,2 N/m 2. FP: A. Tepelná vodivost: 0,62 W/m.K. Trvanlivost 15 cyklů dle ČSN 72 2452 Pevnost v tlaku CS II. Objemová hmotnost v suchém stavu: 1610 kg/m3. Doba zpracovatelnosti 90 minut.

 

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodným podkladem je vyzrálá jádrová omítka, zbavená prachu a nečistot. Podklad musí být nosný, nesmí být zmrzlý a hydrofobní. Před nanesením hmoty doporučujeme podklad zdrsnit mřížkovou škrabkou a navlhčit.

 

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 do +30°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

 

Aplikace

Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda cca 6,1 l na jeden pytel (25 kg) a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá cca 5 minut. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci cyklu byla požadované konzistence. Natahování omítky se provádí nerezovým hladítkem v tloušťce do 2 mm. Úprava povrchu se provede molitanovým nebo houbovým hladítkem.

 

Nářadí

Míchačka s nuceným mícháním, zednická lžíce, hladítko (nerezové, molitanové, houbové).

 

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

 

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Suchá směs, podobně jako jiné stavební materiály obsahující cement, mohou mít při zanedbání osobní hygieny nepříznivý vliv především na pokožku a sliznici. Při práci chraňte ruce rukavicemi, při přípravě směsi chraňte oči brýlemi nebo ochranným štítem, dýchací ústrojí respirátorem. Na hmotu bylo vydáno Prohlášení o shodě a Bezpečnostní list - Xi dráždivý. Nebezpečnost přípravku způsobuje cement podle ČSN EN 197-1, označení ES 266-43-4 a vápenný hydrát dle ČSN EN 459-1. Po ukončení prací je nutno důkladně si umýt ruce mýdlem a ošetřit je vhodným ochranným krémem. Likvidace nepoužitelných zbytků se provádí zkropením vodou a po vytvrdnutí se deponuje na skládku jako inertní stavební odpad.

R věty (specifická rizikovost) R 36/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži R 41 Nebezpečí vážného poškození očí R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží S věty (pokyny pro bezpečné nakládání) S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 22 Nevdechujte prach S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 37/39 Používejte vhodný pracovní oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. U zpracovatelů se předpokládají všeobecné znalosti o provádění omítkářských prací.

 

 

 
Ke stažení:
 
weber štuk EX - bezpečnostní list:formát: pdfvelikost: 0.08 MBstáhnout
weber štuk EX - prohlášení o shodě:formát: pdfvelikost: 0.1 MBstáhnout
 
Příbuzné produkty:
 
od 122,82 Kč/bal
 

 

Nacházíte se:   Vaše Stavebniny    b    Štuková omítka weber.dur štuk EX