Nabízíme
Značky
Nacházíte se:   Vaše Stavebniny    Omítky    Akrylátová omítka    Baumit GranoporTop škrábaná
 

Baumit GranoporTop škrábaná

 
Parametry produktu:
 
Název produktu:Baumit GranoporTop škrábaná
Značka:Baumit
Záruka:24 měsíců
Zelená úsporám:  ?splňuje podmínky
Platební podmínky:  ?platba předem
 

Varianty produktu Baumit GranoporTop škrábaná

:
 
VariantaDetailRozměrBarvaV baleníDostupnostBěžná cenaSlevaCena s DPHVložte do košíku
K 1,5K 1,5 - více1,5 mmdle vzorníku25 kgDo 2 pracovních dnů62,92 Kč32%42,83 Kč / kg
Koupitkg
K 2K 2 - více2 mmdle vzorníku25 kgDo 2 pracovních dnů62,92 Kč32%42,83 Kč / kg
Koupitkg
K 3K 3 - více3 mmdle vzorníku25 kgDo 2 pracovních dnů62,92 Kč32%42,83 Kč / kg
Koupitkg

Popis produktu Baumit GranoporTop škrábaná:

 
Výrobek
Průmyslově vyráběná hotová jednosložková tenkovrstvá probarvená omítka na bázi disperzního pojiva.
Složení
Organické pojivo, plniva a pigmenty, voda, přísady.
 
Použití
Vodoodpudivá probarvená tenkovrstvá omítka použitelná v exteriéru i v interiéru, propouštějící vodní páru; zejména vhodná jako konečná povrchová úprava tepelně izolačních systémů Baumit, zkoušená dle ETAG 004.
 
Technické údaje
Objemová hmotnost:cca 1,8 kg/dm3
Součinitel tepelné vodivosti (λ):cca 0,70 W/mK
Faktor difúzního odporu (μ):110 -140
Rychlost pronikání vody v kapalném stavu (w):< 0,15 kg/m2h-0,5
Ekvivalentní difúzní tloušťka (sd): 0,22 – 0,28 m (při tloušťce vrstvy 2 mm)
 
Skladování
V chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost max. 6 měsíců.
 
Podklad
Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Vhodné podklady
• výztužná vrstva vnějších tepelně izolačních systémů (ETICS)
• vápenocementové a cementové omítky
• beton a jiné minerální podklady
• (staré) dobře soudržné minerální, silikátové a disperzní nátěry a omítky
• disperzní stěrky (např. Baumit disperzní stěrka)
• omítky obsahující sádru
• sádrokartonové desky (příprava podkladu: 2 x Baumit uzavírací základ)

Nevhodné podklady
• čerstvé vápenné omítky (s neukončenou karbonizací)
• materiály z plastů a pryskyřic
• lakové a olejové vrstvy
• klihové nátěry
• vápenné nátěry.

Příprava podkladu
• křídující případně lehce pískující povrch zpevnit (např. Baumit hloubkový základ, technologická pře
stávka min. 12 hodin)
• výkvěty a solné povlaky mechanicky odstranit
• zbytky odformovacího oleje na betonu odstranit pomocí horké páry a odstraňovače olejů
• znečištěné povrchy očistit např. pomocí vhodného čisticího prostředku
• podklady napadené řasami sanovat adekvátními speciálními prostředky
• méně přídržné a zvětralé nátěry odstranit mechanicky a nebo pomocí vhodného odstraňovače nátěrů
• poškozené, resp. popraskané plochy vystěrkovat pomocí vhodné stěrkovací hmoty (např. Baumit lepicí stěrky popřípadě vyztužené Baumit sklotextilní síťovinou).

Všechny podklady je nutno předem natřít Baumit univerzálním základem a poté dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.

Zpracování
Skladba omítky:
• 1 x Baumit univerzální základ alt. Baumit Granopor základ (celoplošně a rovnoměrně)
• 1 x Baumit Granopor omítka

Podklad musí být opatřen min. 24 h nátěrem Baumit univerzální základ nebo Baumit Granopor základ.

Škrábaná struktura
Ihned po natažení omítky zatřít povrch krouživými tahy umělohmotným hladítkem.

Upozornění a všeobecné pokyny
Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání. Baumit Granopor omítku je třeba objednávat najednou v celém množství (se započítáním potřebné rezervy), aby se předešlo možným barevným rozdílům a odlišnostem. Pro povrchové úpravy kontaktních tepelně izolačních systémů a Baumit termo omítek doporučujeme používat přednostně omítky a barvy s hodnotou světelného odrazu (HBW) vyšší než 30. Tenkovrstvé omítky a barvy s hodnotou světelného odrazu (HBW) nižší než 20 se pro povrchové úpravy kontaktních tepelně izolačních systémů a Baumit termo omítek nesmí používat. Užití omítek a barev s hodnotou světelného odrazu (HBW) 20-25 pro povrchové úpravy kontaktních tepelně izolačních systémů a Baumit termo omítek doporučujeme předem konzultovat. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí
dostatečným množstvím vody. V případě použití v oblastech nebezpečných na vznik plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat omítku s antiplísňovou úpravou.

Nabídka barevných odstínů
Dle platného vzorníku Baumit, stejný barevný tón daného odstínu může být garantován jen v rámci jedné výrobní šarže. Rozdíl barevných odstínů vzorových barev oproti originálním výrobkům je z technologických důvodů možný (jiný druh podkladu a technologie tisku) a nemůže být důvodem k reklamaci. S ohledem na to se doporučuje před zahájením aplikace nanést zkušební vzorky.
 
Možnost přetření dodatečným nátěrem
• Baumit Granopor barva
• Baumit silikonová barva
 
Barevné vzory uváděné na stránkách jsou orientační a můžou se lišit od skutečnosti v závislosti na nastavení monitoru. Vzorníky s odstíny jsou k nahlédnutí či zapůjčení v kamenné prodejně.
 
Ke stažení:
 
Baumit omítky - prohlášení o shodě:formát: pdfvelikost: 0.14 MBstáhnout
GranoporTop - technický list:formát: pdfvelikost: 0.08 MBstáhnout
 
Příbuzné produkty:
 
od 55,54 Kč/kg
od 70,66 Kč/kg
 

 

Nacházíte se:   Vaše Stavebniny    Omítky    Akrylátová omítka    Baumit GranoporTop škrábaná